Tématikus hetek:


„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1 –5. között 

Digitális témahét 2021. március 22–26. között

Tervezett tevékenység:
- Okos doboz használata a különböző órákon
- Feladatok megoldása szavazórendszerrel
- Rajzverseny számítógépen
- Linkek használata

Fenntarthatósági témahét 2021. április 19–23. között

Tervezett tevékenység
- Különböző előadások tartása: energiatakarékosság, vizek védelme, hulladék
vagy szemét
- Kézműves foglalkozások (hulladékok felhasználásával)
- Minden tantárgyba egy pici fenntarthatóság „becsempészése”
- Játékok, játékos feladatlapok, játékos vetélkedők
- Szemétszedés az iskola és közvetlen környezete területén

 

Tervezett tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

november 13. Pályaorientációs nap

december 12. Nevelési értekezlet
december 18. Karácsonyi készülődés Családi nap
június 8. Osztálykirándulások
június 14. Gyermeknap DÖK nap
június 15. Tantestületi nap

Ünnepek, megemlékezések

október 6. Aradi vértanúk napja
október 22. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe(október 23.)
december 18. Karácsonyi ünnepség a Családi Nap keretében
február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)
március 12. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)
április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.)
június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
június 14. Gyermeknap

 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

- Országos kompetenciamérés 2021. május 26.
- Célnyelvi mérés 2021. május 12.
- Írásbeli idegen nyelvi mérés 2021. május 19.
- Difer mérés
   2020. október 9-ig létszám felmérése
   2020. október 22-ig a Hivatalnak a létszám jelzése
   2020. december 4-ig vizsgálatok elvégzése
- NETFIT 2021. január 11. és 2021. április 23. között

 

Szülői értekezletek, fogadóórák tervezett időpontja

szeptember első-második hete
február első hete
május első-második hete

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló iskolai nyílt napok tervezett időpontja

október 14. Sulikóstoló
november 11. Nyílt nap
december 9. Mikulás-játszóház
február 10. Farsangi sulikóstoló
március 10. Sulikóstoló
április 14. Nyílt nap