Szakképzettségek, végzettségek Pedagógus szakvizsgák Egyéb továbbképzések
Bulgárföldi Általános Iskola
1 1. általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen, : Comenius Tanítóképző Főiskola

2. tánc- és drámapedagógus,: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar; 
szakvizsgázott pedagógus tánc- és drámapedagógia területen;  A kooperatív tanulás módszertani lehetőségei; Óvodából az iskolába, zökkenőmentesen; Ismeretek a tanulási nehézségek és zavarok felismerésének és kezelésének köréből; Csapatmunka az oktatási intézményekben; Integrációra érzékenyítő továbbképzési program; Drámajátékok alkalmazása az óvodában és alsó tagozaton; Tevékenységközpontú pedagógiák fontossága az iskolai nevelésben-oktatásban; A tehetségek felismerése és gondozása: tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban; Az alapkészségek mérése az óvoda bef. és az ált. isk alapozó szakaszában a DIFER méreszk. haszn.; Személyiségfejlesztő tréning; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0235; Új Széchenyi Terv (TÁMOP-3.1.15) projekt támog. megvalósuló Pedagógus II.minősítési elj. részt vett; Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; A problémamegoldó gondolkodás a design eszközével; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Pedagógusok felkészítése az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére; Pedagógusok felkészítése a ped. minősítési szakértői feladatokra; 
2 1. zeneiskolai zeneelmélet-L2:  Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk Miskolci Tanárképző Intézet;
2. zeneismeret tanár: Miskolci Egyetem; 
  szolfézs tanár; Pedagógusok felkészítése a minősítésre; Generációk közötti párbeszéd program; Gyermekeink védelmében; A digitális pedagógia alkalmazása a mindennapi gyakorlatban; Konfliktuskezelés a nevelési-oktatási intézményekben; Pedagógusok mentálhigiéné-lelki egészségvédelem; Önképzés, jó gyakorlat képzés; Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; 
3 történelem szakos középiskolai tanár:  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet;  szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;  Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre; A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére; Tantermi csomag használata; Interdiszciplináris szakmódszertani továbbképzés; Az erkölcstan tantárgy tanításának elméleti és módszertani ismeretei a közn. int. 5-8. évf.; Informatikai eszközök alapszintű alkalmazása az oktatásban; Kis lépésekben az eredményekért; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Az idő előtti iskolaelhagyás kiküszöbölése; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása; Az interaktív panel alkalmazása a tanulás-tanítása folyamatában; Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása; 
4 pedagógiai- és családsegítő munkatárs    
5 általános iskolai tanító, : Bessenyei György Tanárképző Főiskola;    Vezetés mesterfokon; Lépésről lépésre Iskolai program; A gyógypedagógiai alapism. a tanulásban akadályozott gyerm. integráltan nevelő-oktató ped. részére; Énünk alapjai; A Meixner Ildikó Játékház c. olvasókönyvcsaládjának alkalmazására felk. tanfolyam; Beilleszkedési problémák és magatartási zavarok óvodás és kisiskolás korban; Fejlesztési tervek készítése, előkészítése alkalmazása az isk. oktatás és nev. során; Nehezen, de nevelhető gyerekek sajátosságai ; Tantermi csomag használata; Informatikai eszközök alapszintű oktatása az oktatásban; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Pedagógiai értékelés szakszerűen korszerűen; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; A kiemelt figyelmet igénylő tanulók inkluzív nevelési, oktatási módszerei; A pedagóguok digitális kompetenciájának megújítása, IKT; Anyanyelvi nevelés az első évfolyamon; Az interaktív panel alkalmazása a tanulás-tanítása folyamatában; 
6 1.földrajz szakos tanár: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
2.történelem szakos taná: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
3.angol szakos nyelvtanár: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet; 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;  Az erdei iskolai nevelés-oktatás szakmai-módszertani alapjai; Iskolai drogkoordinátorok képzése; Környezeti nevelési(erdei iskola) program kidolgozása, működtetése, fejlesztése; Egészségnevelő pedagógusok és iskolai drogügyi koordinátorok továbbképzése; A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében; Az árnyalt értékelés a gyakorlatban; The International School for Holocaust Studies; Konfliktuskezelés az iskolában ; Általános iskolai angol tanárok szaktárgyi továbbképzése; Szakmai nap a pedagógus e-portfólió jegyében; Hatodikos és nyolcadikos diákok angol tudásának mérése A2 és B1 szinten; Asztalitenisz mozgásprogramok elmélete és gyakorlata; A tompítás művészete - küzdőjátékok az iskolában; A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata.; Pályaorientációs feladatok ellátásának módszertana pedagógusok számára; 
7 1.általános iskolai tanító: Károli Gáspár Református Egy. Tanítóképző Főiskolai Kar
2.református hittanoktató: Károli Gáspár Református Egy. Tanítóképző Főiskolai Kar
3. általános iskolai tanító drámapedagógiai szakkollégiumi képzéssel: Károli Gáspár Református Egy. Tanítóképző Főiskolai Kar
4.általános iskolai tanító angol műveltségi területen: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola; 
  Tantermi csomag használata; "A Nemzetközi Atlétikai Szövetség Kölyökatlétika Prog. megvalósítási leh.; Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning; Mediációs tréning; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés; "Élmény tanulni!"-Pedagógusok képzése; A pedagóguok digitális kompetenciájának megújítása, IKT; Pedagógusok felkészítése a minősítésre; 
8 angol szakos nyelvtanár: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet;    A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók; Interaktív eszközök a tanórán; Pályázatírás, projektmenedzsment, változásmenedzsment a gyakorlatban; 
9 okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár: Kossuth Lajos Tudományegyetem;  tanácsadó szakpszichológus;  Szakmai fórum; Interaktív Nonprofit Marketing; Rehabilitációs mentor Hátránykezelés európai és hazai koncepciója; Rehabilitációs mentor A komplex rehabilitáció szolgáltatási rendszere; Rehabilitációs mentor Munkaerőpiaci ismeretek; Rehabilitációs mentor A mentori tevékenység elmélete és módszertana; Általános és munkahelyi angol kezdőknek "Angol-KER A1 minimumszint; WISC-IV. tesztfelhasználói tanfolyam; WILLIAMS ÉLETKÉSZSÉGEK stresszkezelő és kommunikációs alaptréning; A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája; 
10 általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel: Comenius Tanítóképző Főiskola;    Lépésről lépésre Iskolai Program; Lépésről lépésre gyermekközpontú iskolai nevelés 3-4. osztályos tanítói tréning; A roma kis. nev., okt, különleges ellátásában közreműködő szakemberek attitűdf, komp.-növelő képz.; Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre; A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére; Tantermi csomag használata; "Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" projekt támogatásával ; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés ; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; ECDL Jogosítvány; 
11 1.orosz szakos tanár: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
2.történelem szakos tanár: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
3.angol szakos tanár: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet; 
  Gyermekeink védelmében 10 órás t.k.; Egyezzünk meg! Mediációs lehetőségek az isk. él. 40 órá; Az első világháború és a Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei; A pedagóguok digitális kompetenciájának megújítása, IKT; 
12 1.vendéglátásszervező-vendéglős
2.általános iskolai tanító: Eszterházy Károly Egyetem; 
  Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; 
13 1.magyar szakos általános iskolai tanár: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
2.orosz szakos általános iskolai tanár: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
  Gyermek és ifjúságvédő tanfolyam; Énünk alapjai; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Mediációs tréning; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; 
14 1.magyar nyelv és irodalom szakos tanár: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
2.okleveles matematikatanár: Eszterházy Károly Egyetem; 
  Projekt a projektről; Az egyéni tanulási stratégiák fejlesztése; A pedagóguok digitális kompetenciájának megújítása, IKT; 
15 angol nyelv és irodalom szakos taná: Ungvári Állami Tudományegyetem;    Környezetvédelmi ismeretek és Környezettudatos magatartás; Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok képzése-angol nyelv; Teaching Engl. as a Foreign Lang. (TEFL) Teach. Engl. to Speakers of Other Lang. (TESOL) (130 órás); Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; 
16 1.okleveles magyartanár: FI 87515
2.okleveles etikatanár (erkölcstantanár): Fl 87515; 
   
17 1.számítástechnika szakos tanár: Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar
2.általános iskolai tanító: Comenius Tanítóképző Főiskola; 
  információrendszer szervező; rendszerinformatikus; Korszerű Infokommunikációs eszközök használata az oktatásban; Digitális kompetenciák fejlesztése; Felkészítés a köznevelési regiszt. és tan. alaprendszer (KRÉTA) ped. moduljaihoz; ADHD-ról pedagógus továbbképzés; Felkészítés "A ped. digit. komp. megújítása. IKT eszk. rendsz. hasz. ; Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás; Az interaktív panel alkalmazása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban; 
18 1.biológia szakos tanáry: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
2.testnevelés szakos tanár: Bessenyei György Tanárképző Főiskola; 
  A környezeti nevelési ismeretek bővítése a nemzeti parkokban;  Környezeti nevelési ismeretek bővítése; Az iskola környezeti nevelési programjának kidolgozása "Erdei iskola program-és módszerbővítés"; Szövegszerkesztési alapismeretek; Interaktív tábla kasználata a pedagógiai gyakorlatban; Etka Jóga Egészségmerőző, Erőgyüjtő és fejlesztő Módszer; A mozgás változás, a változás mozgás- A társas közp. egészség. isk. kultúra létrehozása; Iskolai testnevelés az eg. fejl.: módszertani megújulás és egységes fiz. fittség mérés; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása; Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása; 
19 általános iskolai tanító,: Comenius Tanítóképző Főiskola;    államilag elismert nyelvvizsga, angol középfokú; 
20 1.általános iskolai tanító: Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
2.általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen: Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar; 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;  Értékelés és minőségbiztosítás; Európai számítógép használói jogsítvány; Idegen nyelvi vizsgafelkészítő tanár-továbbképzés angol nyelvből; Vezetőképzés-pályázati projektek sikeres megvalósítása: Projektmenedzsment, változásmenedzsment; Az int.vez. f-i az új oktszerv-i feladatok tervezésében, az új tan.szerv-i eljárások bevezetésében; Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre; A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére; Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre; Szakértők felkészítése pedagógusminősítésre; Az intézmény adatfeltöltési felelősök az intézményekben informatikai jellegű képzés; Mesterpedagógusok felkészítése a tanfelügyelői, minősítési és egyéb szakértői feladatok ellátására; Szaktárgyi továbbképzés- olvasástechnika, szövegértés; Mesterpedagógusok II. Sonkádi Szabadegyeteme; Felkészítés a PSZE és a PÉM minőségbiztosítási tevékenység minőségbiztosítási szakértő; Fejlesztések eredményei és a jövő stratégiái az oktatásban; Kihívások maz oktatásban:demográfia, digitalizáció, tartalomfejlesztés, munkavállalói kompetenciák; Intvez. felk-e az int az önért-hez és a tanf-i ell-hez a tanf-i ell-hez kapcs-ó fa-ok ellátására; Az intézmény adatfeltöltési felelősök az intézményekben informatikai jellegű képzés; Felkészítés a köznevelés regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; Szakértők felkészítése Mesterpedagógus fokozatot célzók minősítésére; Az oktatás jövőképe -a tudás új értelmezése a digitális világban XIX. OKSZ Konferencia (20 Óra); Köznevelés, Szakképzés, Pedagógus képzés- innováció XX. OKSZK (20 óra); A pedagóguok digitális kompetenciájának megújítása, IKT; Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása; Az interaktív panel alkalmazása a tanulás-tanítása folyamatában; Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása; 
21 1.óvodapedagógus: Comenius Tanítóképző Főiskola
2.gazdasági informatikus: Miskolc Üzleti Szakközépiskola; 
   
22 általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen   Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; A kiemelt figyelmet igénylő tanulók inkluzív nevelési, oktatási módszerei; MM publication-ELT hungary  X. országos konferencia (5óra); Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; A pedagóguok digitális kompetenciájának megújítása, IKT; Pedagógusok felkészítése a minősítésre; 
23 1.hittanár-nevelő: Egri Érseki Hittudományi Főiskola
2.általános iskolai tanító: Debreceni Tanítóképző Főiskola
3.hittanár-nevelő tanár: Egri Hittudományi Főiskola; 
  Bábjáték az óvodában; Tantermi csomag használata; Informatikai eszközök alapszintű alkalmazása az oktatásban; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Tantárgyi mérések alsó tagozatosoknak; Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; 
24 okleveles középiskolai magyartanár: Miskolci Egyetem;    Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; 
25 általános iskolai tanító informatika műveltségi területen: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar;     
26 1.történelem szakos tanár Toruni Kopernikusz Egyetem
2.történelem szakos középiskolai tanár: Toruni Kopernikusz Egyetem
3.felsőfokú oktatási informatikus: Eszterházi Tanárképző Főiskola
4.okleveles lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára: Sziléziai Egyetem; 
  Egészségnevelő pedagógusok és iskolai drogügyi koordinátorok továbbképzése; Az életvezetési ismeretek és készségek; Oktatás informatika; Értékelés és minőségbiztosítás; Iskolai drogkoordinátorok képzése; Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak; Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre; A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére; Tantermi csomag használata; Mediációs tréning; Személyiségfejlesztő (önismereti ) tréning; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; Pedagógusok felkészítése a minősítésre; Én, mint más - toleranciára nevelés; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; A kiemelt figyelmet igénylő tanulók inkluzív nevelési, oktatási módszerei; 
27 általános iskolai tanító: Comenius Tanítóképző Főiskola;     
28 általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel: Bessenyei György Tanárképző Főiskola;    Tanulásmódszertan I. A Tanulás tanítása; Iskolavezetés az iskola belső értékelési rendszere ; Életvezetési ismeretek és készségek; Magunkért-Másokért ; Az osztályzat nélküli értékelés; A kooperatív tanulás; Humán tartalmi tantárgyak alkalmazása interaktív táblán a komp. alapú okt. segítésére; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Az idő előtti iskolaelhagyás kiküszöbölése.; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; A pedagóguok digitális kompetenciájának megújítása, IKT; Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása; Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása; 
29 1.magyar nyelv és irodalom szakos tanáry: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar
2.pedagógia szakos nevelő: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar
3.fejlesztő pedagógus: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar; 
  Társadalombiztosítási szakember; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; A pedagógus és szakszolg. feladatai, együttműködéssi lehetőségei; Pedagógusok felkészítése a minősítésre; 
30 1.matematika szakos tanár: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
2.fizika szakos tanár: Bessenyei György Tanárképző Főiskola; 
  Alapfokú számítógépkezelői tanfolyam; Az Internet alapfokú használata pedagógusoknak; Magunkért-Másokért; Agykontroll: stresszkezelő és elmefejlesztő mődszer ; Szövegszerkesztési alapismeretek; Vezetői feladatok a kistérségi közoktatási feladatellátásban; Tanulom magam, tanulom a diákot hatékony módsz. a nehezen kez. ped. helyzetekre; Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban; Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti és a ped. min. elj. való részvételre; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; ECDL Európai Számítógép Használói Jogosítvány ; Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; 
31 1.rajz szakos tanár: Nyíregyházi Főiskola
2.vizuális kommunikáció szakos tanár: Nyíregyházi Főiskola
3.okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár: Nyíregyházi Főiskola
4.rajz és vizuális kommunikáció szakos taná: Nyíregyházi Főiskola
5.okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár: Nyíregyházi Főiskola; 
  EFEB lakberendező; Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; 
32 biológia szakos tanár: Nyíregyházi Főiskola;    az infokomunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának alapjai; Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; 
33 1.általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
2.általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel: Bessenyei György Tanárképző Főiskola; 
  Oktatási Informatikus; Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre; A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítése; Tantermi csomag használata; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Környezeti nevelés és fenntarthatóság; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; 
34 általános iskolai tanító: Comenius Tanítóképző Főiskola;    Oktatással a társ. igazságosságért; Csapatépítő tréning; Információ és kommunikáció; Internet-használati tanfolyam; Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; Alap szintű digitális készség kialakítása; Emelt szintű digitális készségek kialakítása; Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 116-123 hívószám kezelés; Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; Élmény tanulni Pedagógus felkészítés; A pedagóguok digitális kompetenciájának megújítása, IKT; 
35 1.biológia szakos tanár: Janus Pannonius Tudományegyetem
2.testnevelés szakos tanár: Janus Pannonius Tudományegyetem; 
   
36 1.informatikus könyvtáros: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
2.általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel: Comenius Tanítóképző Főiskola; 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;  Szorobánnal a matematika oktatásban; Az életvezetési ismeretek és készségek; Logopédiai ismeretek gyakorló pedagógusok részére; A Meixner Ildikó Játékház c. olvasókönyv családjának alk. felk. tamfolyam; Lépésről lépésre gyermekközpontú isk. nevelés tanítói tréning; Személyiség és szociális készségek fejlesztése-kooperatív technikák; United Way Magyarország biztonságos iskola program; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Informatikai eszközök alapszintű alk. az oktatásban; Felkészítés a  "Pedagógiai jó gyakorlatok fejlesztése és adaptációja a köznevelésben" c. tk.; Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning; Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; 
37 1.matematika szakos tanár: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
2.kémia szakos tanár: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
3.fizika szakos tanár: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola; 
  Számítógép kezelés, szövegszerkesztés, Internet; 120 órás továbbképzés az 5-6. évfolyamon tanító pedagógusok számára ; Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre; A kooperatív tanulás a hártányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére; Korszerű, tevékenység-központú természettudományos laboratóriumi gyak. vez. a kémia órákon; Tantermi csomag használata; Kis lépésekben az eredményekért; Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és aped-minősítési elj. való részvételre; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; 
38 1.biológia szakos tanár: Janus Pannonius Tudományegyetem
2.testnevelés szakos tanár: Janus Pannonius Tudományegyetem; 
   
39 1.informatikus könyvtáros: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
2.általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel: Comenius Tanítóképző Főiskola; 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;  Szorobánnal a matematika oktatásban; Az életvezetési ismeretek és készségek; Logopédiai ismeretek gyakorló pedagógusok részére; A Meixner Ildikó Játékház c. olvasókönyv családjának alk. felk. tamfolyam; Lépésről lépésre gyermekközpontú isk. nevelés tanítói tréning; Személyiség és szociális készségek fejlesztése-kooperatív technikák; United Way Magyarország biztonságos iskola program; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Informatikai eszközök alapszintű alk. az oktatásban; Felkészítés a  "Pedagógiai jó gyakorlatok fejlesztése és adaptációja a köznevelésben" c. tk.; Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning; Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; 
Erenyői Tagintémény
1 általános iskolai tanító családi, háztartási és gazdasági ismeretek műveltségi területen: Comenius Tanítóképző Főiskola;    PR tevékenységek és célirányos kommunikáció; Tanórai differenciálás a gyak.-az egyéni fej. kül., szük. megf. fej. módszerei; Együttnevelés-inkluzív, befogadó ped. elmélete és gyakorlata; Korszerű infokommunikációs eszközök használata az oktatásban; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; A gyermekközpontú napközi otthon a mai magyar iskolarendszerben; Személyiségfejlesztés pedagógusoknak a stressztűrő-képesség növelése érdekében; A reflektív gondolkodás fejlesztése I. (R506_007); Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer; Digitális kompetenciák fejlesztése; Kult. tantest. szinten.A Komp. Instru. Prog. tám. adaptációja a hátr. helyzetű gyer. nev. isk.; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Élmény tanulni Animátorok felkészítése; 
2 általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel: Comenius Tanítóképző Főiskola;    33464101 azonosító számú számítógép kezelő ; A Meixner Ildikó Játékház c. olvasókönyv családjának alkalmazására felk. tanfolyam; Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre; A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére; Angol nyelvi képzés/MM-45 KER B1 szintű; Tantermi csomag használata; Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Az idő előtti iskolaelhagyás kiküszöbölése; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; 
3 1.okleveles általános iskolai informatikatanár: Nyíregyházi Főiskola
2.általános iskolai tanító közművelődés speciális kollégiummal: Comenius Tanítóképző Főiskola
3.okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár: Eszterházy Károly Főiskola; 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;  Az intézményvezetés feladatai az új tanulásszerv.eljárások intézm. tev.,bevezet.; Vezetőképzés pályázati projekt sikeres megvalósítása; Tanulói differenciálás heterogén csoportban; Kooperatív tanulás; A szociális és társas kompetenciák fejlesztése az iskolai eredményesség érdek; A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tan. eredményess. növ. az integr. pedag. progr.; Az érzelmi intelligencia és a tehetséggondozás; Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA)pedagógus moduljaihoz; 
4 általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel: Comenius Tanítóképző Főiskola;    NYIK program 1.2.3.4. osztályos felkészítő tanfolyama ; Nyelvi, irodalmi, kommunikációs nevelési program felkészítő tanfolyama; Gyerekjáték és néptánc; Szorobán tanfolyam; Gyerekjáték és néptánc II.; Osztályfőnöki szerep erősítése, fejlesztése; Környezet és természetvédelmi szaktábor vezetés; Az életvezetési ismeretek és készségek; A Meixner Ildikó Játékház c. olvasókönyv családjának alkalmazására felk. tanfolyam; A matematika csodái - játékos képességfejl., hatékony módszerek az alsó tagozaton; Integrált, egységes anyanyelvi nevelés-hatékony módszerek az alsó tagozaton; Az Aggteleki Nemzeti Park értékeinek megismertetése erdei iskolai keretek között; Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre; A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének előseg.; Tantermi csomag használata; Informatikai eszközök alapszintű alkalmazása az oktatásban; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Környezeti nevelés és fenntarthatóság; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; NYIK program 1. o. tanítására; 10 kézműves tanfolyam 10 órás; Közokt. int. dolg. ped. szakmai komp. erősítése a hat. inkl. nev-okt. érdekében; Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés; 
5 1.történelem szakos tanár: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
2.általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola; 
  Értékelés és minőségbiztosítás; Akkreditált pedagógus továbbképzési program számitástechnikai alapismeretek; Akkreditált pedagógus továbbképzési program szövegszerkesztési alapismeretek; Akkreditált pedagógus továbbképzési program táblázatkezelési alapismeretek; Akkreditált pedagógus továbbképzési program, Internet és prezentációs ismeretek; Az erkölcstan tantárgy tanításának elméleti és módszertani ismeretei a köznev. intézm. 5-8. évf.; Tantermi csomag használata; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés; 
6 1.ének-zene szakos általános iskolai tanár: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
2.magyar szakos általános iskolai tanár: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
3.magyar nyelv és irodalom szakos taná: Bessenyei György Tanárképző Főiskola; 
   
7 1.matematika szakos tanár Bessenyei György Tanárképző Főiskola
2.általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel: Bessenyei György Tanárképző Főiskola; 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;  Tudásszint mérése mérőeszköz készítése és alkalmazása; Osztályfőnöki szerep erősítése, fejlesztése; Az életvezetési ism. és készségek; Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre; a kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére; Tantermi csomag használata; Szakértők felkészítése a pedagógus minősítésre; Tanfelügyeleti szakértők felkészítése ped.-szakmai ellenőrzése; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; Intézményvezetők felkészítése az int. önértékeléshez és a tanfelügy. ell. kapcs. fel. ellátására; 
8 1.matematika szakos tanár: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
2.kémia szakos tanár: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
3.fizika szakos tanár: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola; 
  Számítógép kezelés, szövegszerkesztés, Internet; 120 órás továbbképzés az 5-6. évfolyamon tanító pedagógusok számára ; Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre; A kooperatív tanulás a hártányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére; Korszerű, tevékenység-központú természettudományos laboratóriumi gyak. vez. a kémia órákon; Tantermi csomag használata; Kis lépésekben az eredményekért; Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és aped-minősítési elj. való részvételre; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; 
9 általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel: Comenius Tanítóképző Főiskola;    Honismereti szakkör vezetés; Bábos alapkézsés; Fejlesztő módszertani tanfolyam; Osztályfőnöki szerep erősítése, fejlesztése; Az életvezetési ismeretek és készségek ; Gyermekjáték és néptánc III.; A Meixner Ildikó Játékház c. olvasókönyv családjának alkalmazására felk. tanfolyam; Fejlesztési tervek készítése, előkészítése, alkalm. az isk. okt. és nev. során; Nehezen, de nevelhető gyerekek sajátosságai; Tantermi csomag használata; Közoktatási intézményekben dolgozó ped. szakmai komp. erősítése a haték. ink. nev.-okt. érdekében; Az SNI tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros modell; Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning; Szaktárgyi továbbképzés-olvasástechnika, szövegértés; Felkészítés a köznevelési reg. és tan. alapr. (KRETA) pedagógus moduljaihoz; Pedagógusok felkészítése a minősítésre; ECDL Európai Számítógép Használói Jogosítvány ; Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; viselkedéskorrekciós lehetőségek az iskolában; 
10 általános iskolai tanító: Comenius Tanítóképző Főiskola;    Az infkomunikációs technológiák (IKT); 
11 1.rajz szakos tanár: Nyíregyházi Főiskola
2.vizuális kommunikáció szakos tanár: Nyíregyházi Főiskola
3.okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár: Nyíregyházi Főiskola
4.rajz és vizuális kommunikáció szakos taná: Nyíregyházi Főiskola
5.okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár: Nyíregyházi Főiskola; 
  EFEB lakberendező; Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; 
12 rendszerinformatiku: BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Int.;     
13 belkereskedelmi áruforgalmazási ügyintéző   Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés; Felkészítés a köznevelési és tanulmányi alaprendszer ( KRÉTA) pedagógus moduljaihoz; Excel Tréning Akadémia; 
14 érettségi