Iskolavezetés

Mohr Rita Katalin - intézményvezető
Csacsovszky Viktória - intézményvezető-helyettes
Szilágyiné Sipos Ilona – tagintézményvezető

 

Pedagógusok névsora
 
Bulgárföldi Általános Iskola
 
 
Bakosné Kertész Rita
Borbélyné Béres Enikő
Csacsovszky Viktória 
Domby Edit
Gyöngyösiné Koppány Judit
Hegymegi-Kiss Gábor - óraadó
Hernádi Karolina
Hudák Csilla
Vattai-Hugyecz Réka
Kálnáné Szabó Éva
Kazupné Láng judit
Kerepesi Edit
Király Lászlóné
Kiss Virág
Kolumbánné Gyöngy Adrienn - óraadó
Kulik Erika
Lőrincz Andrea
Martinák Péter - óraadó
Mihalik Andrea
Migléczné Taar Éva
Mohr Rita
Molnár Melinda
Papp Katalin
Simkóné Kuti Mária
Szabó Dalma
Szegediné Gasparics Viktória
Szewczuk Anna
Szilágyi Gyuláné
Szilágyi Imre - óraadó
Szucskóné János Zita
Tóth Beáta
Tóth-Szabó Györgyné
Tuba Attiláné
Ujfaludi Natália
Venczel Lászlóné
Venczelné Kiss Tünde
 
 
 
Erenyői Tagintézmény
 
Bauer Ilona Katalin
Csekőné Tóth Mariann
Dombi Anita
Fedor Ilona
Liszkai Károly
Mádai Linda
Makóné Lerch Gertrúd
Molnár Zsoltné
SzendreyGyörgyné
Szilágyi Imre - óraadó
Szilágyiné Sipos Ilona
Tóth Zsolt
Zelena Katalin
 
 
 
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők:
 
Galvács Szilvia  - iskolatitkár Bulgárföld
Király Lászlóné - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Mező Szilvia - iskolatitkár Erenyő
Molnár Melinda - pedagógiai asszisztens
Sándor Tibor - rendszergazda
Jacsó-Szabó József - iskolapszichológus
 
Technikai dolgozók
Bulgárföldi Általános Iskola
 
Gondorné Toldi Szabina Mária - kisegítő dolgozó
Bukovenszki Istvánné - kisegítő dolgozó
Bók Emese - kisegítő dolgozó
Szabó Gyula - karbantartó
Blaskó Nikoletta - ügyviteli alkalmazott
Tiszáné Wicha Krisztina - portás
 
Technikai dolgozók:
Bulgárföldi Általános Iskola, Erenyői Tagiskola
 
Cselényi László - karbantartó
Szalóki Jánosné - kisegítő dolgozó
Csiziné Szamkó Tünde - kisegítő dolgozó
Váradi Péter - portás
Iskolai védőnő: Kunkliné Sütő Ágnes

 

Vissza a főoldalra