EFOP–4.1.3-17

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Pályázat azonosító: EFOP–4.1.3-17

Pályázati forrás összege: 20 millió Ft európai uniós támogatás

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

-  földszinti közösségi tér új portál beépítése, oldalfali burkolat cseréje

-  emeleti közösségi tér ajtóinak cseréje, oldalfali burkolat cseréje

-  sportudvar aszfaltrétegének cseréje

-  infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött a Bulgárföldfi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Miskolci Tankerületi Központ befejezte projektjét a Bulgárföldi Általános Iskolában, melynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt 20 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A Bulgárföldi Általános Iskolában közösségi tereinek korszerűsítése nagymértékben növeli az itt tanuló diákok és nevelők komfortérzetét, amivel hathatósan hozzájárul az intézményben folyó nevelő-oktató tevékenység hatékonyságának növeléséhez.

A megvalósult sportudvar felújítás nagymértékben elősegíti a mindennapos testnevelés magasabb színvonalú megtartását és hozzájárul a városrészben élők életminőségének javításához.

A részleges akadálymentesítés kialakítása, nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.

 

Vissza a főoldalra