Az osztályozó vizsgák követelményei az adott tantárgy minimum követelményeivel megegyeznek.

  Vizsga típusa
Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati
Alsó tagozat
Magyar nyelv X X  
Magyar irodalom X X  
Angol nyelv X X  
Matematika X X  
Etika/ Hit és erkölcstan X X  
Környezetismeret X X  
Ének - zene X X  
Vizuális kultúra X X  
Életvitel és gyakorlat X X  
Testnevelés     X
Felső tagozat
Magyar nyelv X X  
Magyar irodalom X X  
Angol nyelv X X  
Matematika X X  
Etika/ Hit és erkölcstan X X  
Történelem X X  
Természetismeret X X  
Fizika X X  
Kémia X X  
Biológia X X  
Földrajz X X  
Ének-zene X X  
Vizuális kultúra X X  
Informatika X X X
Technika, életvitel és gyakorlat     X
Testnevelés     X