HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉS
érvényes a COVID-19 KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJE ALATT
Készült a Bulgárföldi Általános Iskola hatályos Házirendjéhez


Az érvényben lévő járványügyi készenléttel kapcsolatos rendelkezések betartása, valamint a Bulgárföldi Általános Iskola
dolgozóinak, tanulóinak és az intézményben megfordulók egészségének és biztonságának védelmében a
2020/2021. tanévben
az alábbi ideiglenes szabályokkal egészítjük ki az iskola Házirendjét
.


Az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató dolgozó, tanuló, léphet be.
A szülők gyermeküket a bejárati ajtóig kísérhetik.
Az intézményt szülő, hozzátartozó nem látogathatja, látogató kizárólag előzetes engedéllyel léphet az intézmény
területére. Szül
ők belépése az iskolába csak előre egyeztetett időpontban lehetséges.
Belépéskor kötelező a bejáratok mellett elhelyezett kézfertőtlenítők használata. A tanítási nap folyamán,
különösen a mosdók használatakor, az étkezésekkor, testnevelés órák alkalmával, udvari szünet, leveg
őzés után
szigorúan be kell tartani a higiénés szabályokat (szappanos kézmosás, kézfert
őtlenítés)
A tanulók papírzsebkendőt, toalettpapírt, szalvétát csak saját készletből használhatnak.
A csoportosulás elkerülése érdekében
a bázisiskolában: a főportán csak a felső tagozat és a második évfolyamosok közlekednek. Az alsós tagozatos
tanulók a
belső és a hátsó bejáratotokat használják
a tagiskolában: minden tanuló a főportán keresztül közlekedik.
2020. október 1-jétől testhőmérséklet mérés történik a tanulók, pedagógusok és az egyéb dolgozók esetében is.
Az esetlegesen kisz
űrt, 38 Co –nál magasabb testhőmérsékletű személyek nem mennek be a tanterembe. Esetükben
két ellen
őrző mérés elvégzése szükséges. További intézkedésről az ügyeletes nevelő és az iskola vezetősége
gondoskodik.
Az a diák, akin tanítási időben jelentkeznek a vírus tünetei, elkülönítésre kerül. A szülők azonnali értesítése az
iskola vezet
őségének feladata.
Az iskola területén törekedni kell a szükséges és előírt védőtávolság betartására.
Maszk használata a közösségi terekben mindenkire nézve kötelező.
A mosdóba egy osztályból egyszerre két tanuló engedhető ki. Minden osztály kizárólag a neki kijelölt mosdót
használhatja.
Az ebédlő csak a kiírt ebédelési rend alapján használható. A védőtávolság betartását felragasztott jelek
segítik
, ennek betartatása és ellenőrzése az ebédeltető kollégák feladata.
Az a tanuló, aki betegség miatt hiányzott, csak és kizárólag orvosi igazolás felmutatásával vehet részt ismét az
oktatásban
. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a tanuló közösségbe mehet.
Ha a tanuló igazolást nem tud felmutatni, a terembe nem mehet be, az aulában kell maradnia. A szülőt
haladéktalanul értesíteni kell, felszólítani az igazolás bemutatására
. Az igazolás biztosítása a szülő
kötelessége. A betegség miatti igazolás hiányából adódó további mulasztás igazolatlan hiányzásnak minősül.
A veszélyeztetett csoportba tartozó vagy a hatósági karanténba került tanulók hiányzása orvosi igazolással
igazoltnak
minősül.
Szülői igazolás csak a hiányzás előzetes jelzése és az osztályfőnökkel való egyeztetés esetén érvényesíthető, a
tanévben három napra.
A szülőnek, pedagógusoknak, egyéb dolgozóknak kötelessége haladéktalanul értesíteni az iskolát, ha
koronavírus gyanúja vagy igazolt fert
őzöttség merül fel.
A testnevelés órák a szabadban tartandók, ezért a felszerelést meleg öltözékkel ki kell egészíteni. Ennek
biztosítása a szül
ők feladata.
Ügyelni kell a folyamatos szellőztetésre. Ennek biztosítása az órát tartó kollégák feladata.
Az ideiglenes házirend kiegészítés a 2020/2021-es tanévben a pandémia időszakában 2020. szeptember 17. napjától
visszavonásig érvényes
.
A fenti ideiglenes kiegészítéseket a Bulgárföldi Általános Iskola tantestülete elfogadta.
Miskolc, 2020. szeptember 17.

 

Vissza a főoldalra