A koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében meghozott 27/2021.(I.29) Kormányrendelet és az erre hozott Emberi Erőforrások Minisztériuma "Köznevelést érintő vészhelyzeti rendelkezések" tárgyú, VIII/1424/2021/KOHAT iktatószámú és "A köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedéssekről" tárgyú és 17/2021. (III.5:) számú EMMI hatátrozat alapján:

- 2021.03.08-tól 2021.04.06. intézményünkben tantermen kívüli, digitális oktatás kerül bevezetésre.

- Az órák az órarend szerint online formában kerülnek megtartásra.

- A tavaszi szünet a tanév rendje szerint, 2021. április 1-6. között lesz.

- Ügyeletet, gyermekfelügyeletet nem biztosítunk (a rendelet utasítása alapján)

- Az iskola épületébe csak telefonon történő, előzetes egyeztetés után lehet belépni. Telefonszám: 46/ 530-534

- Az étkezések lemondásra kerültek. Ha valaki szeretne ebédet rendelni a gyermekének, akkor azt magának kell intéznie. Részletek itt.

- Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az iskolai bezárások egyik célja az, hogy a tanulók lehetőség szerint otthon maradjanak és ne az utcán/parkokban csoportosuljanak. Kérjük ebben közreműködésüket.