TÁMOP 2010/2011

 

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0148

„Kompetencia alapú oktatás, bevezetése Miskolc Megyei Jogú Város nyolc intézményében”

- Bevont osztályok, megvalósító pedagógusok

 


MISKOLCON ÉLŐ KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA

2010. november 8 - december 2.

 HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT

 

 

 

A program felépítése a tavalyi projekthez hasonló volt, fő célunk a hagyományostól eltérő munkaformák alkalmazása, illetve az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.

A megnyitóra készítettünk egy kiállítást az aulában, a képek és a rövid szöveges információk az érdeklődés felkeltését szolgálták. A tárlatot folyamatosan bővítettük az elkészült munkákkal.

Az első héten a verseké és a daloké volt a főszerep, minden évfolyam legalább három verset kapott, és a visszajelzések alapján ezek tetszettek a gyerekeknek.

A kijelölt műveket folyamatosan tanulták, gyakorolták a projekt ideje alatt. A dalok elsajátítása is- hasonlóan a versekhez- tanórai keretek között történt, bolgár, görög és lengyel népdalt tanultak az alsósok, a felsősök a roma himnusszal ismerkedtek meg.

A második hét legsikeresebb programjának a játékos sorverseny bizonyult, ez kiváló alkalom volt arra, hogy tanulóink együtt versenyezzenek, fejlődjön szabálytudatuk és egymás iránti toleranciájuk.   Az alapos, részletes tervezés és a sikeres végrehajtás a napközis nevelőket dicséri! A heti testnevelés órák témája, egy-egy bolgár, görög és lengyel játék megismerése és kipróbálása volt, a gyerekek hamar elsajátították a szabályokat mivel ezek hasonlítanak a kedvenc csapatjátékaikhoz. Jó hangulatú küzdelem jellemezte ezeket a foglalkozásokat.

A kollegák változatos formákat, eszközöket alkalmazva dolgozták fel a témánkat rajz- és technikaórákon. Álarc készítése tészta segítségével, jellegzetes motívumok színezése, görög vázák készítése, agyagozás stb. A  gyerekek az időről teljesen elfeledkezve, nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába.

Filmvetítés: Az alsósok a Szaffi című filmet nézték meg, a kicsik meghatódtak a kis cigánylány történetén. A felsősök jókat nevettek a görög életstílust humorosan bemutató „Bazi nagy görög lagzi” című filmen.

A harmadik héten elsősorban az anyaországokkal kapcsolatos ismeretek bővítése volt a cél, tanulóinknak különböző témakörökhöz /földrajz, biológia, híres emberek/ kapcsolódó feladatsort kellett megoldaniuk egyénileg, párban vagy kiscsoportban. A többség a közös munkát választotta.

A könyvtárban zajló programokat úgy szerveztük, hogy minden osztály részt vegyen rajta. A Könyvajánló, Búvárkodás foglalkozásokon a gyerekek izgatottan forgatták a lexikonokat, kézikönyveket, hogy minél gyorsabban megtalálják a helyes választ.

Két táncházat tartottunk, az elsőben egy helyi roma zenekar húzta a talpalávalót; a gyerekek élvezték és gyorsan táncra perdültek.  Az együttes felajánlotta, hogy szívesen eljönnek, és ingyen zenélnek az iskola tanulóinak máskor is.

A görög tánc alapjaival is megismerkedtünk az utolsó héten, a siker itt sem maradt el.

A városi sétán kb. 40 gyerek vett részt, ellátogattak az Ortodox templomba, felkeresték a Szentpéteri kapuban lévő lengyel emlékművet és az Újgyőri Piac közelében található görög emlékoszlopot. A gyerekek kifáradva, de élményekkel gazdagodva tértek vissza a ,,városi túráról’’.

A negyedik hét első napján, mind a négy népcsoport egy-egy jellegzetes édességét kínáltuk. Tanulóink többsége először kóstolt baklavát, banicát a magyar gyerekek pedig megismerkedhettek a cigánykenyérrel. Az osztályok egymás után érkeztek az aulában elhelyezett tálcákhoz, így az iskola összes jelenlévő tanulója részt vett ezen a programon.

A „Szörfözz a NETEN!” feladatlap megoldása egy kicsit nehezen ment, de reméljük,hogy jövőre már a keresőprogram használatában is gyakorlottak lesznek tanulóink.

A projektzáró rendezvényünk remek dekorációját az osztályok produktumait felhasználva készítettük el. A rövid, változatos műsorszámok lekötötték a gyerekek figyelmét és fegyelmezetten viselkedtek. A meghívott vendégek nemcsak a műsort, hanem a közönség viselkedését is dicsérték.

A projekt során sok olyan információval gyarapodtak tanulóink, amelyekkel a hagyományos tanórai keretek között nem találkozhattak volna.

 

Csohányné Gácsi Edit

a három hetet meghaladó projekt

felelős tanára

 

MISKOLCON ÉLŐ KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA

HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT

PROGRAMTERVEZET

1. hét- 2010. november 8-12.

Mottó: ,,Verssel, dallal, tánccal a világ körül”

 November 8. hétfő: Megnyitó

 November 9. kedd: Egy kis irodalom- Ismerkedés a versekkel

 November 10. szerda: Daloljunk együtt

 November 11. csütörtök: Olvastad már?- Könyvajánlás

 November 12 péntek: Görög táncház

 Ezen a héten a tanulók magyar és énekórákon foglalkoznak a projekt témáival.

  

2. hét- 2010. november 15-19.

Mottó: ,,Ügyes kezek, fürge lábak innen-onnan”

 November 15. Filmvetítés: Szaffi/Bazi nagy görög lagzi

 November 16. kedd: Nemzetek játékai- Ismerkedés lengyel, görög, bolgár, roma játékokkal a testnevelés órákon

 November 17. szerda: Ügyeskedjünk együtt! Kézműves foglalkozás

 November 18. csütörtök: Ki lesz a leggyorsabb? Játékos sorverseny 4.-6. osztályosok számára

 November 19. péntek: Ki lesz a leggyorsabb? Játékos sorverseny 1.-3. osztályosok számára

 Ezen a héten a tanulók rajz, technika, testnevelés órán a projekttel kapcsolatos témát dolgoznak fel.

  

3. hét- 2010. november 22-26.

Mottó: ,,Kvíz a világról”

 November 22. hétfő: Lengyelország, Bulgária, Görögország állat- növényvilága

 November 23. kedd: Lengyelország, Bulgária, Görögország jellegzetes tájai

 November 24. szerda: Lengyelország, Bulgária, Görögország híres szülöttei

 November 25. csütörtök: Keress, kutass!- Búvárkodás a könyvtárban

 November 26. péntek: A zene összetart minket!- Roma táncház

 Ezen a héten a tanulók természetismeret, környezetismeret, biológia, földrajz és történelem órákon a projekttel kapcsolatos témát dolgoznak fel.

  

4. hét- 2010. november 29-december 2.

Mottó: ,,S ami még nem volt…”

 November 29. hétfő: Sütikóstoló

 November 30. kedd: Városi séta- Nemzetiségek emlékhelyei Miskolcon

 December 1. szerda: Szörfözz a neten!

 December 2. csütörtök: Projektzárás- Minden osztály 2-3 perces műsorral készül

A tornaterem dekorációjához az osztályok által a 3 hét alatt készített anyagokat használjuk fel.


„ÉLETADÓ VÍZ”

 

2011. március 22- 29. 

Témahét

  
A témahetet a Víz világnapján kezdtük el egy rövid megnyitóval a nagyszünetben, tájékoztatva tanulóinkat a várható programokról.

A témahét alatt minden osztályban, minden tantárgyának legalább egy tanórai témája a víz volt. A tanórák menetét az egy évvel korábban elkészített vázlatok segítették. Ezen kívül, a témahét minden napján délutáni, iskolai és iskolán kívüli programokat is szerveztünk. Ezekről minden esetben fényképes beszámoló készült, amiket felhasználtunk a hetet lezáró program összeállításánál is. A programokat következőképpen állítottuk össze:

·              Az első napon, a Víz világnapján kb. 70 tanuló egy külön busszal a Miskolci Vízművek telephelyét látogatta meg; ott megismerkedtek a városunk vízellátó rendszerének alapelveivel, valamint a csatornákban alkalmazott technikával (csatornatisztító-javító robot és kocsi), majd megtekintették a város szennyvíztisztító-telepét is.

·              A második és harmadik napon délután sorversenyeket tartottunk iskolaotthonos és napközis gyerekeknek, amikoris a gyerekek „vizes” feladatokat oldottak meg játékosan az iskolaudvaron.

·              Szintén ugyanezen napokon a könyvtárunkban kézműves foglalkozásokat tartottunk gyerekeinknek, melyek során kartonakváriumok készültek papírhalakkal és vízinövényekkel.

·              Párhuzamosan egy másik, kisebb felsős tanulókból álló csoport meglátogatott egy vízbázist az Anna-forrásnál, amely városunk egyik ivóvíz-beszerző állomása a Bükk hegységben.

·              A témahét negyedik napján, pénteken aszfaltrajzversenyt szerveztünk az iskolaudvaron, minden osztály egy pár fős csapatot állított ki. A tengerek és a tavak élővilágát bemutató rajzok, hajózási jeleneteket ábrázoló képek születtek.

·              Szombaton a városunkban megrendezésre kerülő országos úszóversenyen vett részt iskolánk néhány tanulója, miközben egy másik csapat túrázni ment a Bükk hegységbe, a Hámori-tóhoz és néhány a környékén lévő forráshoz.

·              A következő héten, a témahét hatodik napján, egy hétfői délutánon tanulóink számot adhattak a vízről tanult ismereteikről az akadályversenyen; az alsó tagozat kilenc, a felső tagozat hat csapatot állított ki, melyek menetlevéllel a kezükben, állomásról állomásra járva oldották meg a tantárgyi feladatokat, ügyességi „vizes” játékokban próbálták ki erejüket, kóstoltak különböző vízféléket, gyűjtötték a pontokat.

·              A témahetünk utolsó napján, kedd délelőtt tanulóink 15 fős csapata meglátogatta a miskolctapolcai Barlangfürdőt, ahol végigjárták az objektum különböző helyiségeit, köztük a közönség előtt lezártakat is, sok információt szereztek e létesítményről és a helyi vizek gyógyhatásáról.

·              Még aznap délután egy ünnepélyes zárórendezvényre került sor, melynek során tanulóink azokat a verseket, dalokat, jeleneteket adták elő, amelyeket a témahét folyamán az órákon tanultak; továbbá tanulói illetve tanári kommentárral vetítésre kerültek mindazon képek és beszámolók, melyek a kirándulásokról és az egyéb délelőtti vagy délutáni foglalkozásokról készültek.

A programsorozatra megfelelően feldíszítettük a folyósokat és a tantermeket. Egy nappal a témahét megnyitója előtt, az iskola két központi helyén pontos, napokra lebontott tájékoztatást függesztettünk ki a várható programokról; ekkorra egy víz témájú kiállítást is kölcsönkaptunk az ÖKO-Intézettől; a témához kapcsolódó képek és cikkek megjelentek a folyósói faliújságokon. Ahogy a tanórák során készültek a különböző osztály- és egyéni munkák, úgy bővült napról napra a dekoráció is. A témahét utolsó napján összegyűjtöttük ezeket a munkákat tornatermünkben, ahol a zárórendezvényünket is tartottuk. Az így létrehozott kiállítás megtekinthető volt közvetlenül a program után, míg a rákövetkező napon a gyerek munkáit a folyósók és aulák faliújságjain helyeztük el.

Egy programunkat - az alsó tagozat lillafüredi kirándulását - el kellett halasztanunk a témahetet követő napokra, a hidegre és esősre forduló időjárás miatt.

 

Az „Életadó víz” című témahetünk megvalósításában részt vett az iskola minden tanulója és pedagógusa. A programok minden tekintetben változatosak voltak, a visszajelzések pozitívak, a hetet sikernek könyvelhettük el.

 

Miskolc, 2011. március 30.

 

Kandóné Sz. Anna

a témahét felelős tanára

 

ÉLETADÓ VÍZ

 témahét

 Március 21. hétfő

Kiállítás: ÖKO- Intézetből: A VÍZ VILÁGNAPJÁRA

A témahét programjának kifüggesztése

 Március 22. kedd

10.40. Témahét-nyitás

14.00. Kirándulás a MIVIZ- telepre

 Március 23. szerda

14.00. Napközis sorverseny: 1-2 -3. évfolyamok

14.00. Kirándulás: Anna-forrás- vízbázis

14.00. Könyvtár: kézműves foglalkozás

 Március 24. csütörtök

14.00. Napközis sorverseny: 4-5-6. évfolyamok

14.00. Könyvtár: kézműves foglalkozás

 Március 25. péntek

14.00. Aszfaltrajz-verseny

 Március 26. szombat

9.00. Úszóverseny

8.00. Túra Bükkbe

 Március 28. hétfő

14.00. Akadályverseny külön alsó és felső tagozat

 Március 29. kedd

9.00. Kirándulás: Tapolca- Barlangfürdő- felső tagozat

9.00. Kirándulás: Lillafüred- alsó tagozat

14.00. Témahét-záró rendezvény

PROGRAM:

·       műsor: órák keretében tanult versek, dalok, dráma-jelenetek

·       power- pointos bemutatók: kirándulások, iskolai programok beszámolói

·       a versenyek eredményeinek kihirdetése