FELHÍVÁS
a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra


Tanköteles, azaz 2015. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.


A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze

a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül
2021. április 10. – 2021. április 16. között.


Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, intézményünk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is az alábbi időpontokban:
2021. április 15. (csütörtök) 8:00 – 16:00 óra között és
2021. április 16. (péntek) 8:00 – 16:00 óra között.

Személyes megjelenés esetén a veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, az alábbi telefonszámon egyeztessenek időpontot:
 46/530-534

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya).


A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok iskolánk honlapjáról letölthetőek ill. személyes megjelenés esetén az iskola biztosítja.


A végleges adategyeztetésre tanévkezdéskor kerül sor!

 A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról


Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről


Nyilatkozat károkozásról és médiában történő megjelenésről


Nyilatkozat a tanuló különleges helyzetéről


KRÉTA tanulói adatlap


Nyilatkozat hit és erkölcstan oktatásról

 

A veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásokkal kapcsolatban a Miskolci Tankerületi Központ eljárásrendje a következő:

TÁJÉKOZTATÓ A BEIRATKOZÁSRÓL

 

Hogyan lehet belépni az elektronikus beiratkozás eléréséhez?

(Lásd a következő linket)

beir help